සිදුවීම්

2022 ලෝක ළමා දිනය නිමිති කරගෙන ගරු සභාපති රුවන් සංජීව මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ලේකම් නිරෝෂන් මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ බුලත්කොහුපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලය සහ එක්ව පෙර පාසල් දරුවන්ගේ මුඛ සෞඛ්‍ය නංවාලීම උදෙසා බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රදේශීය සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වනු ලබන...

ගරු සභාපති රුවන් සංජීව මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත හිටපු පළාත් සභා ගරු මන්ත්‍රී හර්ෂ සියඹලාපිටිය මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් හිටපු ගරු නියෝජ්‍ය කථානායක වර්ථමාන ගරු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාගේ මුදල් ප්‍රතිපාදන යොදවා ඌරුමිවල මිහිරි පෙරපාසල සදහා සී සොවක් ලබාදුන් මොහොත